Free Your Nature

Women into the Wild

- Vision Quest voor vrouwen -

Laat ik mijn telefoon aan tijdens de Vision Quest?

Als je deelneemt aan een Vision Quest, is het waarschijnlijk niet zinnig om je telefoon te gebruiken, omdat dit afleiding en verstoring kan veroorzaken voor de jouw proces en de diepere betekenis van het ritueel.

Inheemse Vision Quests worden traditioneel uitgevoerd in afzondering en zonder afleidingen van de moderne wereld, om een diepere verbinding met de natuur en de geestelijke wereld mogelijk te maken. 

Als je een diep spirituele ervaring wilt hebben, kan je ervoor kiezen om de telefoon uit te schakelen of zelfs thuis te laten tijdens je Vision Quest. Dit kan je helpen om volledig aanwezig te zijn in het moment en je te concentreren op je innerlijke reis en groei.

Wij adviseren om vanaf het moment van aankomst op de plek waar we de 11 dagen verblijven, de telefoon uit te doen, nadat je je verwanten hebt laten weten dat je veilig bent aangekomen.